Tổng quan

Chi tiết

Là Di sản Thế giới UNESCO, thành này là một biểu tượng quan trọng ở Hà Nội, phô diễn lịch sử triều đại của Việt Nam. Với những dấu tích từ thời nhà Lý (từ năm 1010), nó mở ra cửa sổ vào quá khứ với các cung điện cổ, cổng thành và hiện vật. Khách tham quan có thể khám phá địa điểm này để hiểu sâu hơn về lịch sử ngàn năm

Địa điểm: 19C phố Hoàng Diệu, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00AM - 17:00PM

Số điện thoại: 024 3734 5427

Xem thêm