Tổng quan

Chi tiết

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến đậm đà lịch sử, phản ánh hồn cốt và tinh thần của dân tộc Việt Nam. Lăng Bác không chỉ là nơi yên nghỉ của người lãnh tụ kính yêu, mà còn là quần thể văn hóa phức hợp với Phủ Chủ tịch và Nhà Sàn. Khám phá nơi này, du khách sẽ hiểu thêm về cuộc đời và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử Việt Nam. Nghi lễ đổi gác ở lăng là một trải nghiệm ấn tượng, thể hiện sự trang nghiêm và uy nghi.

Thể loại: Di tích lịch sử

Địa chỉ: Số 1 đường Hùng Vương, Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Xem thêm